בס"ד 12/9/2019

אחה"צ טובים 18:39

שלום אורח | הרשמה/כניסה

not found

0 פריטים | לרכישה

תלמוד בבלי שטיינזלץ דף מול דף זבחים א'not found

תלמוד בבלי שטיינזלץ דף מול דף זבחים א'

מסכת זבחים היא המסכת הראשונה בסדר קדשים, הסדר החמישי במשנה. נושא המסכת הוא דיני הקרבנות הבאים מן החי (בהמה ועוף). מסכת זו עוסקת בעיקר בדיני הקרבנות הבאים מן החי (בהמה ועוף), וכן בדינים שונים הנוגעים לבית המקדש. קרבנות הבאים מן הצומח נידונים במסכת מנחות. בין הנושאים הנדונים במסכת: הכוונה והמחשבה הראויה בשעת ההקרבה, והכוונה העלולה לפסול את הקרבן; דיני ההקרבה עצמה; האיסור להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש, ועוד. פרק חמישי מסכם את סוגי הקרבנות ומקומן. בגמרא, זה הפרק בעל מספר המחלוקות הקטן ביותר.
דף הגמרא במהדורת וילנא המוכרת, ומולו - בדף המקביל - פירוש וביאור של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ). פירושו הבהיר של הרב המסייע בהבנת המילים והתוכן ובביאור המשא והמתן התלמודי, הוא תרגום מלא, מילולי ותוכני, של כל הלשון הארמית המצויה בתלמוד. בנוסף על כך, במהדורה מבואות וסיכומים, ובהם הקדמה לכל מסכת, דברי הסבר כלליים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. בסוף כל מסכת קיימים מפתחות מפורטים של הנושאים, המונחים והאישים המופיעים בה.המחבר: הרב שטיינזלץ

הוצאת: קורן


שלח לחבר שתף בפייסבוק הוספה למועדפים הוסף לסל

101 119

ש"ח


not found


מסכת זבחים היא המסכת הראשונה בסדר קדשים, הסדר החמישי במשנה. נושא המסכת הוא דיני הקרבנות הבאים מן החי (בהמה ועוף). מסכת זו עוסקת בעיקר בדיני הקרבנות הבאים מן החי (בהמה ועוף), וכן בדינים שונים הנוגעים לבית המקדש. קרבנות הבאים מן הצומח נידונים במסכת מנחות. בין הנושאים הנדונים במסכת: הכוונה והמחשבה הראויה בשעת ההקרבה, והכוונה העלולה לפסול את הקרבן; דיני ההקרבה עצמה; האיסור להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש, ועוד. פרק חמישי מסכם את סוגי הקרבנות ומקומן. בגמרא, זה הפרק בעל מספר המחלוקות הקטן ביותר.
דף הגמרא במהדורת וילנא המוכרת, ומולו - בדף המקביל - פירוש וביאור של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ). פירושו הבהיר של הרב המסייע בהבנת המילים והתוכן ובביאור המשא והמתן התלמודי, הוא תרגום מלא, מילולי ותוכני, של כל הלשון הארמית המצויה בתלמוד. בנוסף על כך, במהדורה מבואות וסיכומים, ובהם הקדמה לכל מסכת, דברי הסבר כלליים וסיכומי דברים בראשית כל פרק ובסיומו. בסוף כל מסכת קיימים מפתחות מפורטים של הנושאים, המונחים והאישים המופיעים בה.

גודל ספר: 31x23.5ס"מ
משקל: 1.6

חמישה חומשי תורה וסידור לשבת - מהדורת...

מהדורה זו תוכננה במי..

הוצאת: קורן

63

75

ש"חסידור קורן זקס - מהדורת בית כנסת כריכ...

דו-לשוני, עברית עם ת..

המחבר: הרב יונתן זקס

הוצאת: קורן

111

130

ש"חתלמוד בבלי שטיינזלץ קטן חולין

..."הפירושים של..

המחבר: הרב שטיינזלץ

הוצאת: קורן

76

98

ש"ח
not found

  הדרת הספר - אמרי חיים 22 בני ברק      03-574-6858     jbook@jbook.co.il